пятница, 2 ноября 2018 г.

На сучасному етапі розвитку педагогічної освіти особливого значення набувають теоретичні та практичні розробки, спрямовані на навчання дорослих. Швидке «старіння» інформації, постійна зміна технологій навчання ставлять нові вимоги до фахівця, який працює в системі освіти. Він змушений постійно навчатися, опановувати нові педагогічні технології та методи навчання, а також орієнтуватися на широкий простір освіти як суспільного явища.
      Процес інформатизації сучасного суспільства зумовив необхідність у розробці нової моделі системи освіти, заснованої на застосуванні сучасних інформаційно-комунікаційних технологій.
     Існує безліч програм, електронних підручників, сайтів, публікацій, написаних і розроблених для вчителів та вчителями. Існує величезна кількість усіляких курсів з інформаційних технологій, які пропонують свої послуги педагогам. У школу поставляється нове обладнання (комп’ютери, проектори, інтерактивні дошки).
     Нині впровадження ІКТ у професійну діяльність педагогів є неминучим. Професіоналізм учителя - це синтез компетенцій, що охоплюють предметно-методичну, психолого-педагогічну та інформаційно-комунікаційну складові.
    Саме тому керівники закладів освіти, педагоги повинні вміти кваліфіковано обирати й застосовувати саме ті технології, які сприяють досягненню мети гармонійного розвитку педагога з урахуванням його індивідуальних особливостей та готовності використовувати ІКТ як допоміжний навчальний ресурс.
 Одне з можливих рішень даної проблеми це технологія веб-квест.

Quest —це цілеспрямований пошук.
Цим словом позначається один з різновидів комп’ютерних ігор, пов’язаних з пригодами.
Це детектив, в ході якого розгадується таємнича загадка.
Вперше модель web-квесту була представлена викладачем університету Сан-Дієго Берні Доджем у 1995 р.
Сьогодні ця технологія використовується як найбільш вдалий спосіб використання Інтернету як на уроках так і в методичній роботі.
Що таке веб-квест?
Веб-квест — це пошукова діяльність, спрямована по одному або декількох маршрутах, ведуча до певних цілей. Шлях до мети повинен бути розбитий на кілька етапів, переходи по яких ґрунтуються на сукупності зібраної інформації.
Веб-квест - проблемне завдання, для виконання якого використовуються інформаційні ресурси Інтернету.
Веб-квест — це ситуація з чіткими ролями всіх учасників.
Веб-квест - це приклад організації інтерактивного освітнього середовища.
Освітній веб-квест - це сайт в Інтернеті, з яким працюють і навчаються, виконуючи ту чи іншу навчальну задачу.